1 RESULT
blog ggd ghor

Een onzeker bestaan is een onzekere gezondheid

De bestaanszekerheid van veel Nederlanders en onze volksgezondheid staan onder druk. Een grote groep Nederlanders beschikt niet over voldoende middelen om in hun levensonderhoud en basisbehoeften te kunnen voorzien. En de gezondheidsverschillen nemen toe: mensen die minder te besteden hebben, leven tot 15 jaar minder in goede gezondheid.