Lees de visies van de politieke partijen op de debatthema’s.

  Uitvouwen/Sluiten
 • Thema 1: Preventie

  Voorkomen is beter dan genezen, dat staat in vrijwel elk verkiezingsprogramma. Politieke beloftes te over: van een suikertaks naar betere bestaanszekerheid. Maar wat gaat de politiek daadwerkelijk doen? En is men bereid geld uit te geven voor iets wat misschien na 10 jaar pas resultaat oplevert; laat staan dat het CPB er een bedrag op dat resultaat kan plakken. Dat gezondheidsverschillen tussen Nederlanders toenemen is duidelijk. Van vervuilende industrie, slechte voeding, onvoldoende beweging, diepe schuldenproblematiek en slechte huisvesting, het zorgt ervoor dat een groot aantal mensen in onze samenleving aantoonbaar minder gezonde levensjaren hebben.

 • Thema 2: Arbeidsmarkt

  Er werken 1,4 miljoen mensen in de zorg. Dat doen zij met hart en ziel. Maar zij zuchten ook onder toenemende werkdruk en onvoldoende zeggenschap over het werk. De gezondheidszorg is niet de enige sector die kampt met personeelstekorten. Maar de vraag naar zorg neemt snel toe. Hoe zorgen we dat mensen die in de zorg werken dat met energie en voldoening kunnen blijven doen? Er zijn zorgen om slechte roosters, administratieve lasten, collega's die als zzp’er aan de slag gaan. Er is een stevige roep om betere arbeidsvoorwaarden. De politiek is verdeeld over de oplossing. Is er wel een probleem? En is het niet gewoon een kwestie van meer geld?

 • Thema 3: Passende zorg

  Het Nederlandse basispakket bevat tienduizenden medische behandelingen. Deze voldoen aan de stand der wetenschap en praktijk en worden voor de patiënt vergoed. Toch is niet altijd duidelijk of een behandeling werkt, temeer omdat steeds meer patiënten verschillende ziekten hebben en geneesmiddelen gebruiken. Of een behandeling zinvol is kan per patiënt en situatie verschillen. Het idee is dat het overal in de gezondheidszorg voorkomt dat er (onbedoeld) zorg wordt geleverd zonder duidelijke gezondheidswinst voor de patiënt. Maar hoe voorkom je onnodige behandelingen? En wie bepaalt wat passende zorg is? Wordt de patiënt eigenlijk voldoende betrokken bij de vraag wat passende zorg is? Wat is de invloed van het feit dat veel zorg per behandeling wordt betaald? Moet alle zorg altijd voor iedereen en overal in Nederland beschikbaar zijn? En klopt het dat passende zorg de werkdruk kan verminderen en besparingen oplevert?

 • Thema 4: Demografische grenzen aan de zorg

  Dat we ouder worden is een verdienste van onze welvaart en goede gezondheidszorg. Punt is wel dat er door de vergrijzing de komende tien jaar heel veel mensen tegelijkertijd ouder worden. Veel mensen verwachten dat er langdurige voor hen wordt gezorgd. Het is de vraag of er wel genoeg mensen zijn om die zorg te beiden. Is arbeidsmigratie nodig om het tekort aan mensen in de langdurige zorg op te lossen? En kunnen de jongere generaties die langdurige zorg straks ook betalen? De vraag is in hoeverre mensen zelf meer verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun zorg en ondersteuning (bijvoorbeeld als het gaat om wonen, inkomen en het vragen van hulp in hun omgeving)?

logo BIJ1
Visie BIJ1

Algemene zorgvisie:
BIJ1 vecht voor een zorgsysteem dat van, voor en door iedereen is. Op dit moment is de zorg een verdienmodel voor zorginstellingen. Dit gaat ten koste van de betaalbare, toegankelijke en gelijkwaardige zorg waar wij allemaal recht op hebben. Niet het geld, maar de mens hoort centraal te staan. De zorg moet bestuurd worden door de mensen die daadwerkelijk met zorg in aanraking komen: de zorgverlener en degene die zorg ontvangt. Zo werken we naar een zorgsysteem dat voor iedereen werkt. We hebben de zorg lange tijd overgelaten aan de verwoestende vrije markt. Zorg mag geen winstmodel zijn. We stoppen private zorginstellingen en nemen alle zorginstellingen weer in publieke handen. We zetten een Nationaal Zorgfonds op dat de zorgverzekeraars gaat vervangen. Het Nationaal Zorgfonds dekt alle zorg, inclusief tandheelkunde. Om dit te kunnen betalen, heffen we progressieve belastingen. We schaffen premies en eigen bijdragen af.

Thema 1: Preventie:
We investeren in publieke volksgezondheid, waarbij preventie, opsporing van uitbraken en pro-actieve maatregelen essentieel zijn. Ook hier staat menselijk welzijn centraal en niet de economie. Er komt eerlijke communicatie over gezondheidsrisico's, waaronder pathogenen of vervuiling. Ook wordt het gebruik van non-farmaceutische beschermingsmaatregelen bevorderd, zoals luchtfilters op scholen en mondneusmaskers in de zorg en andere openbare gebouwen. Hierbij vindt BIJ1 het belangrijk om oog te houden voor persoonlijke omstandigheden. Mensen kiezen er niet voor om ziek te worden, en we zouden als maatschappij iedereen het recht moeten geven op passende zorg. We keren niemand de rug toe.

Thema 2: Arbeidsmarkt:
In plaats van geld te verspillen aan managers, commercie en aanbestedingstrajecten, investeren we meer in personeel en kwalitatieve zorg. Zo blijft ook de continuïteit van zorg gewaarborgd. Door de zorg in publieke handen te nemen, wordt het aanbod daarbij beter afgestemd op de zorgvraag, worden prijzen laag gehouden en werken we lange wachtlijsten weg. Ook helpt het om kleine zorginitiatieven meer ruimte te geven. We schaffen de 40-urige werkweek af en gaan naar een 30-urige werkweek met loonbehoud en een evenredige werving van personeel, zodat de werkdruk niet wordt verhoogd. We bestrijden krapte op de arbeidsmarkt in sectoren als zorg, onderwijs en openbaar vervoer, door flinke loonsverhogingen door te voeren. Zo maken we duurdere flexwerkers in deze sectoren grotendeels onnodig.

Thema 3: Passende zorg:
BIJ1 wil een zorgstelsel waar niet het geld, maar de mens centraal staat. Dit betekent dat iedereen het recht dient te hebben op passende zorg. We zetten in op grootschalige investeringen in de zorg en geven meer ruimte aan de omstandigheden van het individu.
We doen uitgebreid onderzoek naar het effect van racisme in de zorg en pakken het aan. Zowel in de vorm van vooroordelen bij zorgmedewerkers, als behandelmethoden die gebaseerd zijn op onderzoek waarin mensen van kleur en vrouwen ondervertegenwoordigd zijn. Daarnaast is voor passende zorg een betrouwbaar aanbod essentieel. We reguleren strenger wat makers van supplementen en dergelijke middelen zonder bewijs op hun producten mogen zetten, om het verschil tussen zorg en kwakzalverij voor de consument duidelijk te maken.

Thema 4: Demografische grenzen aan de zorg:
Het zorgsysteem moet op de schop. Daarom brengen we de zorg weer in publieke handen en zetten we ons in voor een betaalbaar, toegankelijk en rechtvaardig zorgsysteem. Zorg moet niet langer draaien om geld, maar om mensen. We zorgen er daarom voor dat niemand door demografische veranderingen in de steek wordt gelaten. Onze ouderen verdienen respect en dienen niet achteruit te gaan in zorgkwaliteit. We verhogen de kwaliteitscriteria voor verzorgingstehuizen. Zij mogen geen ‘dumpplek’ zijn. Daarom ondersteunen we het initiatief van zorgbuurthuizen, die sociale functies en zorg samenbrengen. De toenemende druk op de zorg wordt verholpen door salarisverhogingen en investeringen bekostigd door progressieve belastingen. Daarnaast zal vergrijzing vanzelf afnemen door het handhaven van een opengrenzenbeleid.

logo BIJ1
Visie BIJ1

Algemene zorgvisie:
BIJ1 vecht voor een zorgsysteem dat van, voor en door iedereen is. Op dit moment is de zorg een verdienmodel voor zorginstellingen. Dit gaat ten koste van de betaalbare, toegankelijke en gelijkwaardige zorg waar wij allemaal recht op hebben. Niet het geld, maar de mens hoort centraal te staan. De zorg moet bestuurd worden door de mensen die daadwerkelijk met zorg in aanraking komen: de zorgverlener en degene die zorg ontvangt. Zo werken we naar een zorgsysteem dat voor iedereen werkt. We hebben de zorg lange tijd overgelaten aan de verwoestende vrije markt. Zorg mag geen winstmodel zijn. We stoppen private zorginstellingen en nemen alle zorginstellingen weer in publieke handen. We zetten een Nationaal Zorgfonds op dat de zorgverzekeraars gaat vervangen. Het Nationaal Zorgfonds dekt alle zorg, inclusief tandheelkunde. Om dit te kunnen betalen, heffen we progressieve belastingen. We schaffen premies en eigen bijdragen af.

Thema 1: Preventie:
We investeren in publieke volksgezondheid, waarbij preventie, opsporing van uitbraken en pro-actieve maatregelen essentieel zijn. Ook hier staat menselijk welzijn centraal en niet de economie. Er komt eerlijke communicatie over gezondheidsrisico's, waaronder pathogenen of vervuiling. Ook wordt het gebruik van non-farmaceutische beschermingsmaatregelen bevorderd, zoals luchtfilters op scholen en mondneusmaskers in de zorg en andere openbare gebouwen. Hierbij vindt BIJ1 het belangrijk om oog te houden voor persoonlijke omstandigheden. Mensen kiezen er niet voor om ziek te worden, en we zouden als maatschappij iedereen het recht moeten geven op passende zorg. We keren niemand de rug toe.

Thema 2: Arbeidsmarkt:
In plaats van geld te verspillen aan managers, commercie en aanbestedingstrajecten, investeren we meer in personeel en kwalitatieve zorg. Zo blijft ook de continuïteit van zorg gewaarborgd. Door de zorg in publieke handen te nemen, wordt het aanbod daarbij beter afgestemd op de zorgvraag, worden prijzen laag gehouden en werken we lange wachtlijsten weg. Ook helpt het om kleine zorginitiatieven meer ruimte te geven. We schaffen de 40-urige werkweek af en gaan naar een 30-urige werkweek met loonbehoud en een evenredige werving van personeel, zodat de werkdruk niet wordt verhoogd. We bestrijden krapte op de arbeidsmarkt in sectoren als zorg, onderwijs en openbaar vervoer, door flinke loonsverhogingen door te voeren. Zo maken we duurdere flexwerkers in deze sectoren grotendeels onnodig.

Thema 3: Passende zorg:
BIJ1 wil een zorgstelsel waar niet het geld, maar de mens centraal staat. Dit betekent dat iedereen het recht dient te hebben op passende zorg. We zetten in op grootschalige investeringen in de zorg en geven meer ruimte aan de omstandigheden van het individu.
We doen uitgebreid onderzoek naar het effect van racisme in de zorg en pakken het aan. Zowel in de vorm van vooroordelen bij zorgmedewerkers, als behandelmethoden die gebaseerd zijn op onderzoek waarin mensen van kleur en vrouwen ondervertegenwoordigd zijn. Daarnaast is voor passende zorg een betrouwbaar aanbod essentieel. We reguleren strenger wat makers van supplementen en dergelijke middelen zonder bewijs op hun producten mogen zetten, om het verschil tussen zorg en kwakzalverij voor de consument duidelijk te maken.

Thema 4: Demografische grenzen aan de zorg:
Het zorgsysteem moet op de schop. Daarom brengen we de zorg weer in publieke handen en zetten we ons in voor een betaalbaar, toegankelijk en rechtvaardig zorgsysteem. Zorg moet niet langer draaien om geld, maar om mensen. We zorgen er daarom voor dat niemand door demografische veranderingen in de steek wordt gelaten. Onze ouderen verdienen respect en dienen niet achteruit te gaan in zorgkwaliteit. We verhogen de kwaliteitscriteria voor verzorgingstehuizen. Zij mogen geen ‘dumpplek’ zijn. Daarom ondersteunen we het initiatief van zorgbuurthuizen, die sociale functies en zorg samenbrengen. De toenemende druk op de zorg wordt verholpen door salarisverhogingen en investeringen bekostigd door progressieve belastingen. Daarnaast zal vergrijzing vanzelf afnemen door het handhaven van een opengrenzenbeleid.

sluit pop-up
logo FvD
Visie Forum voor Democratie

Forum voor Democratie is vooral de doorgeschoten centralisatie in de zorg en de topdown, ronduit autoritaire wijze waarop de zorg meer en meer wordt bestuurd een doorn in het oog. Het ondermijnt niet alleen het werkplezier van medewerkers in de zorg (niet voor niets is het ziekteverzuim en het verloop in de zorg ronduit gigantisch) maar zorgt ook voor minder zorg voor meer geld. Veel zorgorganisaties zijn samengevoegd tot zorggiganten. Streekziekenhuizen zijn verdwenen. Spoedeisende hulp is op minder en minder plekken beschikbaar. De helft (!) van de kinderhartchirurgiecentra moet verdwijnen als het aan dit kabinet ligt. En alsof dat nog niet genoeg is gaat het kabinet de zzp’ers die in de zorg werken (en veel zorgmedewerkers zijn zzp’er geworden om zo weer wat meer zeggenschap over hun werk te krijgen) proberen in een vast dienstverband te drijven en ze verplichten (!) zich bij een verzekeraar (dus niet een broodfonds!) peperduur te verzekeren voor arbeidsongeschiktheid. De arbeidsmarkt in de zorg, die al in puin ligt, wordt zo dus nog verder onder druk gezet en passende zorg wordt moeilijker omdat de topdown aansturen sterker wordt en maatwerk niet meer geleverd kan worden. Tot slot, wat preventie betreft, Forum voor Democratie is ‘de partij van het goede leven’. Preventie is uiteraard belangrijk, maar dat mag niet betekenen dat bijvoorbeeld alcohol, suiker en tabak zo zwaar worden belast of dat de drinker, zoetekauw en roker het leven zo zuur wordt gemaakt dat men straks vrijwel niet meer kan drinken, snoepen of roken.

logo FvD
Visie Forum voor Democratie

Forum voor Democratie is vooral de doorgeschoten centralisatie in de zorg en de topdown, ronduit autoritaire wijze waarop de zorg meer en meer wordt bestuurd een doorn in het oog. Het ondermijnt niet alleen het werkplezier van medewerkers in de zorg (niet voor niets is het ziekteverzuim en het verloop in de zorg ronduit gigantisch) maar zorgt ook voor minder zorg voor meer geld. Veel zorgorganisaties zijn samengevoegd tot zorggiganten. Streekziekenhuizen zijn verdwenen. Spoedeisende hulp is op minder en minder plekken beschikbaar. De helft (!) van de kinderhartchirurgiecentra moet verdwijnen als het aan dit kabinet ligt. En alsof dat nog niet genoeg is gaat het kabinet de zzp’ers die in de zorg werken (en veel zorgmedewerkers zijn zzp’er geworden om zo weer wat meer zeggenschap over hun werk te krijgen) proberen in een vast dienstverband te drijven en ze verplichten (!) zich bij een verzekeraar (dus niet een broodfonds!) peperduur te verzekeren voor arbeidsongeschiktheid. De arbeidsmarkt in de zorg, die al in puin ligt, wordt zo dus nog verder onder druk gezet en passende zorg wordt moeilijker omdat de topdown aansturen sterker wordt en maatwerk niet meer geleverd kan worden. Tot slot, wat preventie betreft, Forum voor Democratie is ‘de partij van het goede leven’. Preventie is uiteraard belangrijk, maar dat mag niet betekenen dat bijvoorbeeld alcohol, suiker en tabak zo zwaar worden belast of dat de drinker, zoetekauw en roker het leven zo zuur wordt gemaakt dat men straks vrijwel niet meer kan drinken, snoepen of roken.

sluit pop-up
logo BBB
Visie BoerBurgerBeweging

BBB en algemene visie op de zorg:
BBB staat voor een zorgstelsel met toegang voor iedereen, ongeacht inkomen of omstandigheden. Twee randvoorwaarden zijn wezenlijk. Het ene is herwaardering van de menselijke maat. Het andere is hernieuwde aandacht voor omzien naar elkaar, met respect voor elk individu. Mensen horen weer zelf zeggenschap over hun (samen)leven en zorg te krijgen.
De kernwaarden die de basis vormen van onze visie worden vertaald in vier pijlers. 1) De basiszorg moet dichtbij beschikbaar zijn voor iedereen. 2) De regie op de zorg hoort bij zorgprofessionals, niet bij beleidsmakers of zorgverzekeraars. 3) De zorg moet aantrekkelijk worden om in te werken. 4) Gezonde sport en beweging voor iedereen.
Beleid dat zorg als optelsom van financiële lasten beschouwt, levert bezuinigingen op, verschraling van de zorg en het levert bitter weinig op. Vanzelfsprekend is het nodig om de zorgkosten beheersbaar te houden. BBB is overtuigd van het behalen van winst door zorg nadrukkelijk in een breed maatschappelijk perspectief te plaatsen.

BBB en preventie:
Het verkiezingsprogramma van BBB wil van vertrouwenscrisis naar naoberschap. BBB noemt investeren in preventie een kwestie van gezond verstand. Een gezonde leefstijl en sport voor iedereen is een van de vier pijlers van waaruit BBB wil werken aan het verbeteren van de gezondheidszorg. Wij verwachten veel van samenwerken met lokale gemeenschappen. Er is een samenhangende aanpak nodig op wijk- en buurtniveau, waarbij gemeenschapshuizen, wijkcentra en verenigingen een rol spelen. Liever een stimulerende rol dan een overheid die preventie met geboden en verboden gaat afdwingen. Preventie gaat ook over gezond eten. BBB wil gezonde keuzes, of het nu een school betreft of een zorginstelling, aanmoedigen. Dat kan onder meer als zorgverzekeraars meer inzetten op preventie en door groente en fruit onder het 0 procent BTW-tarief te brengen.

BBB en arbeidsmarkt:
Goede arbeidsvoorwaarden zijn belangrijk. Maar het zijn met name de administratieve lasten, weinig zeggenschap over het eigen rooster, protocollendwang en spreadsheetterreur die ertoe leiden dat steeds meer mensen afhaken. De zorg moet anders worden geregeld. BBB wil dan ook dat er rigoureus wordt geschrapt in allerlei bureaucratische systemen die ervoor zorgen dat werkers in de zorg meer dan een derde van hun tijd kwijt zijn aan schuiven met papier. Wat ons betreft gaat de bezem door managementlagen en functies die weinig toevoegen behalve zichzelf in stand houden. Wij willen dat werken in de zorg belangrijker wordt dan werken aan de zorg. Wat de inzet van zzp’ers betreft is BBB voor een grote terughoudendheid. Verdringing van vaste contracten door draaideurconstructies moet worden tegengegaan.

BBB en passende zorg:
Mensen horen zorg te krijgen die ze nodig hebben, in plaats van ze tussen systemen heen en weer te slepen. Passende zorg betekent samen zoeken naar redelijke zorg voor een draaglijke prijs. De menselijke maat staat voorop. Patiënten en cliënten dienen daarom een gelijkwaardige positie te krijgen in het gesprek met de zorgverlener. BBB wil het vertrouwen terugbrengen. Dat is een oneindig veel betere basis voor passende zorg dan een indicatiecircus waar de acrobatiek van juiste vinkjes in de juiste hokjes plaatsen een doel op zichzelf lijkt te zijn geworden. Passende zorg vraagt ook om een inhaalslag voor onze ouderen. Het is een kwestie van beschaving om mensen, ook wanneer ze vanwege hun leeftijd met kwalen en gebreken moeten leven, zorg te verlenen waardoor ze zich gewaardeerd voelen in plaats van tot last te zijn.

BBB en Demografische grenzen aan de zorg:
De demografische transitie doet een beroep op alle aspecten van de zorg. BBB staat open voor vernieuwing, voor slimme inzet van mensen en middelen en voor het beheersen van kosten. Dat is heel wat anders dan in paniek raken over de kosten van een bevolking die gemiddeld ouder wordt en meer zorg nodig heeft. Beleid dat jarenlang alleen in het teken heeft gestaan van bezuinigen en verschralen van de zorg is failliet. Becijferde besparingen zijn kortetermijnwinsten die door de voordeur worden binnengehaald terwijl ze door sociale verwaarlozing, zorgmijding en achterstallig onderhoud door de achterdeur weer binnenkomen. BBB streeft naar een meer integrale aanpak waarin burgers en verschillende (zorg)professionals op lokaal niveau samenwerken aan alle relevante problemen. Zorg in het brede perspectief van een zorgzame samenleving die oog heeft voor de menselijke maat betaalt zichzelf terug.

logo BBB
Visie BoerBurgerBeweging

BBB en algemene visie op de zorg:
BBB staat voor een zorgstelsel met toegang voor iedereen, ongeacht inkomen of omstandigheden. Twee randvoorwaarden zijn wezenlijk. Het ene is herwaardering van de menselijke maat. Het andere is hernieuwde aandacht voor omzien naar elkaar, met respect voor elk individu. Mensen horen weer zelf zeggenschap over hun (samen)leven en zorg te krijgen.
De kernwaarden die de basis vormen van onze visie worden vertaald in vier pijlers. 1) De basiszorg moet dichtbij beschikbaar zijn voor iedereen. 2) De regie op de zorg hoort bij zorgprofessionals, niet bij beleidsmakers of zorgverzekeraars. 3) De zorg moet aantrekkelijk worden om in te werken. 4) Gezonde sport en beweging voor iedereen.
Beleid dat zorg als optelsom van financiële lasten beschouwt, levert bezuinigingen op, verschraling van de zorg en het levert bitter weinig op. Vanzelfsprekend is het nodig om de zorgkosten beheersbaar te houden. BBB is overtuigd van het behalen van winst door zorg nadrukkelijk in een breed maatschappelijk perspectief te plaatsen.

BBB en preventie:
Het verkiezingsprogramma van BBB wil van vertrouwenscrisis naar naoberschap. BBB noemt investeren in preventie een kwestie van gezond verstand. Een gezonde leefstijl en sport voor iedereen is een van de vier pijlers van waaruit BBB wil werken aan het verbeteren van de gezondheidszorg. Wij verwachten veel van samenwerken met lokale gemeenschappen. Er is een samenhangende aanpak nodig op wijk- en buurtniveau, waarbij gemeenschapshuizen, wijkcentra en verenigingen een rol spelen. Liever een stimulerende rol dan een overheid die preventie met geboden en verboden gaat afdwingen. Preventie gaat ook over gezond eten. BBB wil gezonde keuzes, of het nu een school betreft of een zorginstelling, aanmoedigen. Dat kan onder meer als zorgverzekeraars meer inzetten op preventie en door groente en fruit onder het 0 procent BTW-tarief te brengen.

BBB en arbeidsmarkt:
Goede arbeidsvoorwaarden zijn belangrijk. Maar het zijn met name de administratieve lasten, weinig zeggenschap over het eigen rooster, protocollendwang en spreadsheetterreur die ertoe leiden dat steeds meer mensen afhaken. De zorg moet anders worden geregeld. BBB wil dan ook dat er rigoureus wordt geschrapt in allerlei bureaucratische systemen die ervoor zorgen dat werkers in de zorg meer dan een derde van hun tijd kwijt zijn aan schuiven met papier. Wat ons betreft gaat de bezem door managementlagen en functies die weinig toevoegen behalve zichzelf in stand houden. Wij willen dat werken in de zorg belangrijker wordt dan werken aan de zorg. Wat de inzet van zzp’ers betreft is BBB voor een grote terughoudendheid. Verdringing van vaste contracten door draaideurconstructies moet worden tegengegaan.

BBB en passende zorg:
Mensen horen zorg te krijgen die ze nodig hebben, in plaats van ze tussen systemen heen en weer te slepen. Passende zorg betekent samen zoeken naar redelijke zorg voor een draaglijke prijs. De menselijke maat staat voorop. Patiënten en cliënten dienen daarom een gelijkwaardige positie te krijgen in het gesprek met de zorgverlener. BBB wil het vertrouwen terugbrengen. Dat is een oneindig veel betere basis voor passende zorg dan een indicatiecircus waar de acrobatiek van juiste vinkjes in de juiste hokjes plaatsen een doel op zichzelf lijkt te zijn geworden. Passende zorg vraagt ook om een inhaalslag voor onze ouderen. Het is een kwestie van beschaving om mensen, ook wanneer ze vanwege hun leeftijd met kwalen en gebreken moeten leven, zorg te verlenen waardoor ze zich gewaardeerd voelen in plaats van tot last te zijn.

BBB en Demografische grenzen aan de zorg:
De demografische transitie doet een beroep op alle aspecten van de zorg. BBB staat open voor vernieuwing, voor slimme inzet van mensen en middelen en voor het beheersen van kosten. Dat is heel wat anders dan in paniek raken over de kosten van een bevolking die gemiddeld ouder wordt en meer zorg nodig heeft. Beleid dat jarenlang alleen in het teken heeft gestaan van bezuinigen en verschralen van de zorg is failliet. Becijferde besparingen zijn kortetermijnwinsten die door de voordeur worden binnengehaald terwijl ze door sociale verwaarlozing, zorgmijding en achterstallig onderhoud door de achterdeur weer binnenkomen. BBB streeft naar een meer integrale aanpak waarin burgers en verschillende (zorg)professionals op lokaal niveau samenwerken aan alle relevante problemen. Zorg in het brede perspectief van een zorgzame samenleving die oog heeft voor de menselijke maat betaalt zichzelf terug.

sluit pop-up
logo PvdS
Visie Partij van de Sport

Algemene visie op de toekomst van de zorg:
PARTIJvdSPORT staat voor een gezonde(re) samenleving waarin mensen worden gestimuleerd en gefaciliteerd om:
• Gezond(er) te eten
• Voldoende en verantwoord te sporten en bewegen
• Stoppen met roken
• Goed te slapen
• Voldoende te ontspannen
Dat willen we bereiken door:
• Gezond gedrag te belonen
• Zorgstelsel te veranderen en meer in te zetten op preventie
• Meer duurzame en laagdrempelige sport- en beweegfaciliteiten en -infrastructuur in de openbare (groene) ruimte, inclusief ondersteunende voorzieningen zoals bijvoorbeeld watertappunten
• Investeren in wetenschappelijke kennis en innovatie op het gebied van leefstijl(genees)kunde
• Gezonde leefstijl en sport op te nemen in het curriculum van het primair en voortgezet onderwijs (gymlessen, schoolzwemmen) en projecten te steunen die daar een bijdrage aanleveren, zoals bijvoorbeeld De Gezonde Basisschool van de Toekomst
• Stimuleren van vitaliteitsmanagement in en voor bedrijven
• Extra investeringen voor de versterking van de georganiseerde sport(verenigingen) en sport voor mensen met een beperking
• Sport & bewegen is een essentiële dienstverlening

Thema 1: Preventie:
Van nazorg naar voorzorg is een van de kernpunten van de partij. Er zal met voortschrijdend inzicht geïnvesteerd moeten worden op preventie, zodat er minder druk op de zorg komt, zorgkosten beperkt worden of dalen, een rem komt op chronische aandoeningen als gevolg van een ongezonde leefstijl. Dit willen wij realiseren door in te zetten op de weg die ingezet is met 0% BTW op groente en fruit, ongezond eten duurder maken, belonen van goed gedrag door zorgverzekeraars. De overheid dient een wettelijke taak te krijgen om sport en bewegen in te zetten als middel voor een gezonde leefstijl, waarvoor structureel financiële middelen beschikbaar komen.
Sport en bewegen dient essentieel te zijn, zoals onder meer zorg en onderwijs dat ook zijn. Iedereen tot 21 jaar krijgt een budget om te sporten en bewegen bij een sportaanbieder. De financiële afwikkeling vindt rechtstreeks met de sportaanbieder plaats.

Thema 2: Arbeidsmarkt:
Vitaliteitsprogramma’s voor werknemers dienen fiscaal te worden vrijgesteld voor de werkgever (buiten de werkkostenregeling, gelijk aan opleidingen), zodat er preventieve maatregelen genomen kunnen worden voor de werknemer(s) die dreigen uit te vallen.
Het vereenvoudigen van het zorgstelsel en de regels.
Werken in de zorg moet aantrekkelijker gemaakt worden, onder meer door minder regeldruk en minder administratieve druk, zodat er meer tijd is voor ‘handjes aan het bed’.
Er kan meer gebruik gemaakt gaan worden van nieuwe technologische ontwikkelingen, waardoor werk uit handen wordt genomen en de focus op andere prioriteiten kan komen. Flexibeler inzet van mensen die langer willen doorwerken. Aantrekkelijker maken van werk door onder meer een hoger minimumloon, het goedkoper maken van vaste contracten voor werkgevers en het makkelijker maken om mensen in dienst te nemen.

Thema 3: Passende zorg:
Wij stimuleren zelfmanagement van gezondheid en de ‘patiënt’ dient te allen tijde de beschikking te hebben over zijn/haar gezondheidsdata en medische gegeven. Wie ziek is of hulp nodig heeft, krijgt de zorg die nodig is. Door meer te investeren in preventie worden we fitter en vitaler ouder en wordt de periode korter dat we intensieve zorg nodig hebben. Hierdoor dalen de zorgkosten en kunnen we meer investeren in preventie. De curatieve zorg ligt in handen van medici, leefstijlpreventie daarentegen kan ook worden uitgevoerd door vrije beroepen, mits deze kwalitatief zijn geborgd. Registratie daarvoor in het BIG-register of AGB is geen voorwaarde, registratie in een kwaliteitsregister wél. Bewezen effectieve beweegprogramma’s kunnen ook worden gevolgd onder regie van een erkende beweegprofessional om zo de effectiviteit, veiligheid en kosten te bewaken. Mensen kunnen zo aan hun herstel werken in een lokaal beweegcentrum in plaats van in een kostbaar ziekenhuis.

Thema 4: Demografische grenzen aan de zorg:
Wie ziek is of hulp nodig heeft, krijgt de zorg die nodig is. Door meer te investeren in preventie worden we fitter en vitaler ouder en wordt de periode korter dat we intensieve zorg nodig hebben. Hierdoor dalen de zorgkosten en kunnen we meer investeren in preventie. Meer dient meer aandacht en onderzoek te komen, hoe de snel veranderende technologie ons leven gaat beïnvloeden en kan verrijken.
Meer investeren in maatschappelijke dienststijd (MDT), met name om jongeren beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt en hen mentaal weerbaarder te maken. Via MDT kunnen we jongeren kennis laten maken met sectoren met grote personeelstekorten.

logo PvdS
Visie Partij van de Sport

Algemene visie op de toekomst van de zorg:
PARTIJvdSPORT staat voor een gezonde(re) samenleving waarin mensen worden gestimuleerd en gefaciliteerd om:
• Gezond(er) te eten
• Voldoende en verantwoord te sporten en bewegen
• Stoppen met roken
• Goed te slapen
• Voldoende te ontspannen
Dat willen we bereiken door:
• Gezond gedrag te belonen
• Zorgstelsel te veranderen en meer in te zetten op preventie
• Meer duurzame en laagdrempelige sport- en beweegfaciliteiten en -infrastructuur in de openbare (groene) ruimte, inclusief ondersteunende voorzieningen zoals bijvoorbeeld watertappunten
• Investeren in wetenschappelijke kennis en innovatie op het gebied van leefstijl(genees)kunde
• Gezonde leefstijl en sport op te nemen in het curriculum van het primair en voortgezet onderwijs (gymlessen, schoolzwemmen) en projecten te steunen die daar een bijdrage aanleveren, zoals bijvoorbeeld De Gezonde Basisschool van de Toekomst
• Stimuleren van vitaliteitsmanagement in en voor bedrijven
• Extra investeringen voor de versterking van de georganiseerde sport(verenigingen) en sport voor mensen met een beperking
• Sport & bewegen is een essentiële dienstverlening

Thema 1: Preventie:
Van nazorg naar voorzorg is een van de kernpunten van de partij. Er zal met voortschrijdend inzicht geïnvesteerd moeten worden op preventie, zodat er minder druk op de zorg komt, zorgkosten beperkt worden of dalen, een rem komt op chronische aandoeningen als gevolg van een ongezonde leefstijl. Dit willen wij realiseren door in te zetten op de weg die ingezet is met 0% BTW op groente en fruit, ongezond eten duurder maken, belonen van goed gedrag door zorgverzekeraars. De overheid dient een wettelijke taak te krijgen om sport en bewegen in te zetten als middel voor een gezonde leefstijl, waarvoor structureel financiële middelen beschikbaar komen.
Sport en bewegen dient essentieel te zijn, zoals onder meer zorg en onderwijs dat ook zijn. Iedereen tot 21 jaar krijgt een budget om te sporten en bewegen bij een sportaanbieder. De financiële afwikkeling vindt rechtstreeks met de sportaanbieder plaats.

Thema 2: Arbeidsmarkt:
Vitaliteitsprogramma’s voor werknemers dienen fiscaal te worden vrijgesteld voor de werkgever (buiten de werkkostenregeling, gelijk aan opleidingen), zodat er preventieve maatregelen genomen kunnen worden voor de werknemer(s) die dreigen uit te vallen.
Het vereenvoudigen van het zorgstelsel en de regels.
Werken in de zorg moet aantrekkelijker gemaakt worden, onder meer door minder regeldruk en minder administratieve druk, zodat er meer tijd is voor ‘handjes aan het bed’.
Er kan meer gebruik gemaakt gaan worden van nieuwe technologische ontwikkelingen, waardoor werk uit handen wordt genomen en de focus op andere prioriteiten kan komen. Flexibeler inzet van mensen die langer willen doorwerken. Aantrekkelijker maken van werk door onder meer een hoger minimumloon, het goedkoper maken van vaste contracten voor werkgevers en het makkelijker maken om mensen in dienst te nemen.

Thema 3: Passende zorg:
Wij stimuleren zelfmanagement van gezondheid en de ‘patiënt’ dient te allen tijde de beschikking te hebben over zijn/haar gezondheidsdata en medische gegeven. Wie ziek is of hulp nodig heeft, krijgt de zorg die nodig is. Door meer te investeren in preventie worden we fitter en vitaler ouder en wordt de periode korter dat we intensieve zorg nodig hebben. Hierdoor dalen de zorgkosten en kunnen we meer investeren in preventie. De curatieve zorg ligt in handen van medici, leefstijlpreventie daarentegen kan ook worden uitgevoerd door vrije beroepen, mits deze kwalitatief zijn geborgd. Registratie daarvoor in het BIG-register of AGB is geen voorwaarde, registratie in een kwaliteitsregister wél. Bewezen effectieve beweegprogramma’s kunnen ook worden gevolgd onder regie van een erkende beweegprofessional om zo de effectiviteit, veiligheid en kosten te bewaken. Mensen kunnen zo aan hun herstel werken in een lokaal beweegcentrum in plaats van in een kostbaar ziekenhuis.

Thema 4: Demografische grenzen aan de zorg:
Wie ziek is of hulp nodig heeft, krijgt de zorg die nodig is. Door meer te investeren in preventie worden we fitter en vitaler ouder en wordt de periode korter dat we intensieve zorg nodig hebben. Hierdoor dalen de zorgkosten en kunnen we meer investeren in preventie. Meer dient meer aandacht en onderzoek te komen, hoe de snel veranderende technologie ons leven gaat beïnvloeden en kan verrijken.
Meer investeren in maatschappelijke dienststijd (MDT), met name om jongeren beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt en hen mentaal weerbaarder te maken. Via MDT kunnen we jongeren kennis laten maken met sectoren met grote personeelstekorten.

sluit pop-up
logo Piratenpartij-De Groenen
Visie Piratenpartij-De Groenen

Algemene visie:
De Piratenpartij – De Groenen streven naar terugkeer van de menselijke maat in de zorg. In de ziekenhuiszorg, in de thuiszorg, bij de huisarts, op de diverse consultatiebureaus. Het is essentieel dat patiënten continuïteit van (complementaire) zorg krijgen aangeboden; ook psychosociale zorg. Met aandacht voor de patiënt wordt het diagnostisch proces en de gerichte behandeling bevorderd.
Zorgmedewerkers hebben ook continuïteit nodig. Verandering van het zorgstelsel moet leiden tot meer zekerheden voor hen; ZZP-ers zullen een rol blijven spelen.
Zelfbeschikking van de patiënt/cliënt is een kernpunt van de Piratenpartij – De Groenen. Dit geldt ook voor beslissingen rond het levenseinde, mits begeleid door een gespecialiseerd team. De huidige wachttijden hiervoor zijn onacceptabel. Abortus onder de huidige wetgeving moet mogelijk blijven.
Concentreren van gespecialiseerde behandelingen in Nederland is in feite al ver gegaan: zo worden kinderen met kanker allen behandeld in één centrum. In Nederland is geen second opinion mogelijk.

Laat de zorg weer de zorg zijn!

Thema 1: Preventie:
De Piratenpartij – De Groenen pleiten voor preventie. Naar verwachting zullen de meeste maatregelen op vrij korte termijn resultaat opleveren, zoals betere voeding door goedkopere groente en fruit èn daarbij begeleiding naar een beter eetpatroon. Armoedebestrijding is het allerbelangrijkste bij preventie. De Piratenpartij – De Groenen willen hiervoor een onvoorwaardelijk basisinkomen introduceren. Handel in schulden moet stoppen. Een schone leefomgeving is een basisvoorwaarde voor een betere gezondheid. Economische belangen van vervuilende industrie wegen voor de Piratenpartij – De Groenen minder zwaar dan een schone leefomgeving.

Thema 2: Arbeidsmarkt:
De Piratenpartij – De Groenen zijn van mening dat het niet alleen om meer geld, maar ook om meer waardering gaat. Zorgmedewerkers op de vloer voelen zich vaak niet gehoord door het management. De zorg zou geen bedrijf met winstoogmerk moeten zijn. En er mag veel meer vertrouwen in de zorgmedewerkers op de vloer komen.
De menselijkheid lijkt soms verdwenen. Om die terug te roepen is het nodig om meer flexibiliteit in roostering aan te brengen, zowel van personeel als van patiënten/cliënten. En om minder defensief te werken.

Thema 3: Passende zorg:
De Piratenpartij – De Groenen vinden dat de huisarts en haar praktijkondersteuner dè zorgprofessionals zijn om met input van specialisten en/of complementaire therapeuten een passend zorgplan te op te stellen met de patiënt. Daarvoor dienen huisartsen beter gewaardeerd te worden, zowel financieel als professioneel. Momenteel worden huisartsen overladen met verplaatst ziekenhuiswerk. Dit zou weer terug moeten naar het ziekenhuis opdat huisartsen hun eigen werk kunnen doen.
Gezondheidszorg is geen verdienmodel, ook niet voor Big Pharma. Het huidige verzekeringssysteem belemmert goede zorg en levert veel werk op voor professionals. De Piratenpartij – De Groenen ondersteunen een zorgfonds.

Thema 4: Demografische grenzen aan de zorg:
De Piratenpartij – De Groenen denken dat vooral meer flexibiliteit in het beleid van zorginstanties nodig is, bijvoorbeeld het mede huisvesten van de ‘goede’ partner van een cliënt, die in de zorg kan bijdragen. Ook zijn wij voorstander van woongroepen waarbij men voor elkaar zorgt met ondersteuning van bijvoorbeeld thuiszorg. Dit kan de eenzaamheid van individuele bewoners tegen gaan. Arbeidsmigratie kan één van de oplossingen zijn.

logo Piratenpartij-De Groenen
Visie Piratenpartij-De Groenen

Algemene visie:
De Piratenpartij – De Groenen streven naar terugkeer van de menselijke maat in de zorg. In de ziekenhuiszorg, in de thuiszorg, bij de huisarts, op de diverse consultatiebureaus. Het is essentieel dat patiënten continuïteit van (complementaire) zorg krijgen aangeboden; ook psychosociale zorg. Met aandacht voor de patiënt wordt het diagnostisch proces en de gerichte behandeling bevorderd.
Zorgmedewerkers hebben ook continuïteit nodig. Verandering van het zorgstelsel moet leiden tot meer zekerheden voor hen; ZZP-ers zullen een rol blijven spelen.
Zelfbeschikking van de patiënt/cliënt is een kernpunt van de Piratenpartij – De Groenen. Dit geldt ook voor beslissingen rond het levenseinde, mits begeleid door een gespecialiseerd team. De huidige wachttijden hiervoor zijn onacceptabel. Abortus onder de huidige wetgeving moet mogelijk blijven.
Concentreren van gespecialiseerde behandelingen in Nederland is in feite al ver gegaan: zo worden kinderen met kanker allen behandeld in één centrum. In Nederland is geen second opinion mogelijk.

Laat de zorg weer de zorg zijn!

Thema 1: Preventie:
De Piratenpartij – De Groenen pleiten voor preventie. Naar verwachting zullen de meeste maatregelen op vrij korte termijn resultaat opleveren, zoals betere voeding door goedkopere groente en fruit èn daarbij begeleiding naar een beter eetpatroon. Armoedebestrijding is het allerbelangrijkste bij preventie. De Piratenpartij – De Groenen willen hiervoor een onvoorwaardelijk basisinkomen introduceren. Handel in schulden moet stoppen. Een schone leefomgeving is een basisvoorwaarde voor een betere gezondheid. Economische belangen van vervuilende industrie wegen voor de Piratenpartij – De Groenen minder zwaar dan een schone leefomgeving.

Thema 2: Arbeidsmarkt:
De Piratenpartij – De Groenen zijn van mening dat het niet alleen om meer geld, maar ook om meer waardering gaat. Zorgmedewerkers op de vloer voelen zich vaak niet gehoord door het management. De zorg zou geen bedrijf met winstoogmerk moeten zijn. En er mag veel meer vertrouwen in de zorgmedewerkers op de vloer komen.
De menselijkheid lijkt soms verdwenen. Om die terug te roepen is het nodig om meer flexibiliteit in roostering aan te brengen, zowel van personeel als van patiënten/cliënten. En om minder defensief te werken.

Thema 3: Passende zorg:
De Piratenpartij – De Groenen vinden dat de huisarts en haar praktijkondersteuner dè zorgprofessionals zijn om met input van specialisten en/of complementaire therapeuten een passend zorgplan te op te stellen met de patiënt. Daarvoor dienen huisartsen beter gewaardeerd te worden, zowel financieel als professioneel. Momenteel worden huisartsen overladen met verplaatst ziekenhuiswerk. Dit zou weer terug moeten naar het ziekenhuis opdat huisartsen hun eigen werk kunnen doen.
Gezondheidszorg is geen verdienmodel, ook niet voor Big Pharma. Het huidige verzekeringssysteem belemmert goede zorg en levert veel werk op voor professionals. De Piratenpartij – De Groenen ondersteunen een zorgfonds.

Thema 4: Demografische grenzen aan de zorg:
De Piratenpartij – De Groenen denken dat vooral meer flexibiliteit in het beleid van zorginstanties nodig is, bijvoorbeeld het mede huisvesten van de ‘goede’ partner van een cliënt, die in de zorg kan bijdragen. Ook zijn wij voorstander van woongroepen waarbij men voor elkaar zorgt met ondersteuning van bijvoorbeeld thuiszorg. Dit kan de eenzaamheid van individuele bewoners tegen gaan. Arbeidsmigratie kan één van de oplossingen zijn.

sluit pop-up
logo SGP
SGP

Zorg (algemene visie):
De zorg in Nederland behoort tot de beste in de hele wereld. Dit staat echter onder druk. De zorg kost steeds meer geld. En een toenemend aantal mensen heeft zorg en ondersteuning nodig, terwijl er steeds minder mensen zijn die dat kunnen bieden. De wachtlijsten zijn lang, bijvoorbeeld in de ouderenzorg of in de GGZ. De zorg verschraalt door schaarste aan zorgpersoneel, mantelzorgers en vrijwilligers. Een simpele oplossing bestaat niet. Daarom is het nodig om op een andere manier naar zorg en ondersteuning te gaan kijken. Concreet wil de SGP halvering van de regeldruk in de zorg, hogere zorgsalarissen voor verpleegkundigen en verzorgenden en extra investeringen in de ouderenzorg.

Thema 1 Preventie:
Gezondheidsklachten worden vaak veroorzaakt door sociale, economische, fysieke en psychische omstandigheden. Denk aan armoede, leefstijl, schulden, eenzaamheid en relatie- of verslavingsproblemen. Oplossingen hiervoor overstijgen (veelal) het domein van de zorg. De overheid moet gerichte (preventieve) maatregelen nemen om een gezonde leefomgeving te bevorderen. Concreet wil de SGP o.a. hogere accijnzen voor alcohol en tabak, een verbod op stuntprijzen en kortingsacties op suikerrijke dranken en een prominente plaats voor leefstijlgeneeskunde in het curriculum van zorgopleidingen

Thema 2 Arbeidsmarkt:
We moeten iedereen die zorg verleent méér gaan waarderen en beter belonen. De SGP trekt 200 miljoen uit voor het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden van verpleegkundigen en verzorgenden. Ook verdubbelen we de mantelzorgwaardering via de Wmo. Minstens zo belangrijk is dat zorgverleners ruimte en vertrouwen krijgen om hun kennis en kunde in te zetten. Waar al heel veel jaren op gehamerd wordt, moet nu écht gebeuren: schrap en vereenvoudig de regels in de zorg. Minder regels biedt meer ruimte voor de menselijke maat. Als stip aan de horizon: halvering van de regeldruk. Vereenvoudig bijvoorbeeld de regels voor onvrijwillige zorg. Maak het aanvragen en verantwoorden van financiering makkelijker. En zorg ervoor dat mensen met een levenslange lichamelijke beperking niet iedere keer opnieuw moeten bewijzen dat zij zorg nodig hebben.

Thema 3 Passende zorg:
Zorg moet zinvol en passend zijn. Als het aan de SGP ligt, wordt het basispakket daarom beter onderbouwd. Daarvoor is permanent onderzoek nodig naar welke behandelingen, geneesmiddelen en technologieën meerwaarde hebben voor de patiënt en tegen welke kosten. Zorg op afstand moet worden bevorderd. Digitale innovaties waarvan nut en noodzaak is bewezen, moeten worden opgeschaald. Passende zorg betekent ook iets voor de financiering van de zorg. De SGP pleit voor verdergaande ‘ontschotting’ van de financiering van zorg. Idealiter is er sprake van één type financiering per cliënt waarmee deze passende zorg kan bekostigen, afhankelijk van de levensfase en ernst van de zorgvraag.

Thema 4 Demografische grenzen aan de zorg:
De komende tien, twintig jaar zal het aantal mensen dat zorg nodig heeft steeds meer toenemen, terwijl het aantal mensen dat zorg kan verlenen afneemt. Hoe voorkomen we dat schaarste leidt tot verschraling van zorg en ondersteuning? Dat is de belangrijkste vraag voor de komende kabinetten. De SGP wil vooral inzetten op het versterken van de zorgzame samenleving. Omzien naar elkaar in gezinnen, families en in de buurt (mantelzorg, vrijwilligerswerk) moet veel aantrekkelijker worden gemaakt, ook fiscaal. De samenwerking tussen formele en informele zorg moet worden versterkt. De SGP is er geen voorstander om de arbeidskrapte in de zorg op te lossen met arbeidsmigratie.

logo SGP
SGP

Zorg (algemene visie):
De zorg in Nederland behoort tot de beste in de hele wereld. Dit staat echter onder druk. De zorg kost steeds meer geld. En een toenemend aantal mensen heeft zorg en ondersteuning nodig, terwijl er steeds minder mensen zijn die dat kunnen bieden. De wachtlijsten zijn lang, bijvoorbeeld in de ouderenzorg of in de GGZ. De zorg verschraalt door schaarste aan zorgpersoneel, mantelzorgers en vrijwilligers. Een simpele oplossing bestaat niet. Daarom is het nodig om op een andere manier naar zorg en ondersteuning te gaan kijken. Concreet wil de SGP halvering van de regeldruk in de zorg, hogere zorgsalarissen voor verpleegkundigen en verzorgenden en extra investeringen in de ouderenzorg.

Thema 1 Preventie:
Gezondheidsklachten worden vaak veroorzaakt door sociale, economische, fysieke en psychische omstandigheden. Denk aan armoede, leefstijl, schulden, eenzaamheid en relatie- of verslavingsproblemen. Oplossingen hiervoor overstijgen (veelal) het domein van de zorg. De overheid moet gerichte (preventieve) maatregelen nemen om een gezonde leefomgeving te bevorderen. Concreet wil de SGP o.a. hogere accijnzen voor alcohol en tabak, een verbod op stuntprijzen en kortingsacties op suikerrijke dranken en een prominente plaats voor leefstijlgeneeskunde in het curriculum van zorgopleidingen

Thema 2 Arbeidsmarkt:
We moeten iedereen die zorg verleent méér gaan waarderen en beter belonen. De SGP trekt 200 miljoen uit voor het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden van verpleegkundigen en verzorgenden. Ook verdubbelen we de mantelzorgwaardering via de Wmo. Minstens zo belangrijk is dat zorgverleners ruimte en vertrouwen krijgen om hun kennis en kunde in te zetten. Waar al heel veel jaren op gehamerd wordt, moet nu écht gebeuren: schrap en vereenvoudig de regels in de zorg. Minder regels biedt meer ruimte voor de menselijke maat. Als stip aan de horizon: halvering van de regeldruk. Vereenvoudig bijvoorbeeld de regels voor onvrijwillige zorg. Maak het aanvragen en verantwoorden van financiering makkelijker. En zorg ervoor dat mensen met een levenslange lichamelijke beperking niet iedere keer opnieuw moeten bewijzen dat zij zorg nodig hebben.

Thema 3 Passende zorg:
Zorg moet zinvol en passend zijn. Als het aan de SGP ligt, wordt het basispakket daarom beter onderbouwd. Daarvoor is permanent onderzoek nodig naar welke behandelingen, geneesmiddelen en technologieën meerwaarde hebben voor de patiënt en tegen welke kosten. Zorg op afstand moet worden bevorderd. Digitale innovaties waarvan nut en noodzaak is bewezen, moeten worden opgeschaald. Passende zorg betekent ook iets voor de financiering van de zorg. De SGP pleit voor verdergaande ‘ontschotting’ van de financiering van zorg. Idealiter is er sprake van één type financiering per cliënt waarmee deze passende zorg kan bekostigen, afhankelijk van de levensfase en ernst van de zorgvraag.

Thema 4 Demografische grenzen aan de zorg:
De komende tien, twintig jaar zal het aantal mensen dat zorg nodig heeft steeds meer toenemen, terwijl het aantal mensen dat zorg kan verlenen afneemt. Hoe voorkomen we dat schaarste leidt tot verschraling van zorg en ondersteuning? Dat is de belangrijkste vraag voor de komende kabinetten. De SGP wil vooral inzetten op het versterken van de zorgzame samenleving. Omzien naar elkaar in gezinnen, families en in de buurt (mantelzorg, vrijwilligerswerk) moet veel aantrekkelijker worden gemaakt, ook fiscaal. De samenwerking tussen formele en informele zorg moet worden versterkt. De SGP is er geen voorstander om de arbeidskrapte in de zorg op te lossen met arbeidsmigratie.

sluit pop-up
logo NSC
Nieuw Sociaal Contract

Visie op gezondheidszorg:
Ons uitgangspunt is dat gezondheidszorg, welzijn en jeugdzorg toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar moet zijn voor iedereen die zorg nodig heeft, ongeacht inkomen, opleiding of de regio waar iemand woont. Wij streven naar een goede gezondheid van de Nederlandse bevolking door preventie van ziekte waarvoor we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben en door goede en effectieve zorg gedurende de gehele levensloop. We willen een gezondheidsstelstel waarin de mens centraal staat, er minder marktwerking is en het nijpende personeelsprobleem wordt bestreden. We streven naar het zo lang mogelijk behouden van eigen regie en autonomie van mensen; daarvoor richten we ons op het ondersteunen van belangrijke bronnen van mensen zoals hun zelfzorgvermogen, hun sociale netwerk, hun inkomen en hun mobiliteit.

Preventie:
Preventie begint bij een betere bestaanszekerheid zoals voldoende gezond voedsel, betaalbare huisvesting, goed onderwijs en een gezonde en veilige leefomgeving. Ongezonde leefstijl en gedrag zijn vaak slechts symptomen met diepere maatschappelijke oorzaken. Bestaanszekerheid is de basis voor een gezonder leven. NSC pleit voor gezondheid in alle beleidsdomeinen waarin alle sectoren (en niet alleen de gezondheidszorg) moeten samenwerken om de gezondheid te verbeteren. Daarnaast kiest NSC ervoor om al vanaf jongs af aan gezond gedrag te stimuleren door gezonde voeding relatief betaalbaarder maken, suikerhoudende dranken zwaarder te belasten, ongezonde producten op scholen te vervangen en sporten te stimuleren. Tevens willen we de verleidingen tot ongezond gedrag beperken door reclames die verleiden tot kopen op afbetaling, gokken en ongezond eten verbieden. Preventie serieus nemen vraagt inzet van iedereen.

Arbeidsmarkt:
In de zorg is sprake van ernstige personeelstekorten, verergerd door de toenemende vraag door vergrijzing. Om nieuwe medewerkers aan te trekken, willen we het beroep aantrekkelijker maken met een gedifferentieerder functiehuis. Administratieve taken worden overgenomen, zodat zorgverleners zich op zorg kunnen concentreren. Roosters en beloningen worden flexibeler. We streven naar minder flexibele arbeid in de zorg en ontmoedigen de overgang naar zelfstandig ondernemerschap door financiële prikkels te verminderen. De aanpak van de commissie Borstlap wordt gevolgd om reguliere arbeidscontracten te bevorderen. Zorgfuncties krijgen prioriteit bij het UWV, met specifieke leerpaden en opleidingsstimulansen voor zij-instromers en herintreders.

Passende zorg:
Het Integraal Zorgakkoord zegt inhoudelijk veel goede dingen over passende zorg. Passende zorg gaat vooral om het gesprek tussen zorgprofessional en patiënt over welke behandeling het beste past in hun levensfase. De optie niet behandelen, minder diagnostiek of minder invasief behandelen hoort bij dat gesprek. Maar als er minder (dure) behandelingen worden gegeven door een ziekenhuis door dat goede gesprek dan moet dat financieel ook beter geregeld worden. Een ziekenhuis in Uden heeft een paar jaar gewerkt met passende zorg en het betekende 13% minder (dure) behandelingen na drie jaar. Dat betekent ook minder werkdruk voor de zorgprofessionals. Deze pilot is gestopt omdat de zorgverzekeraar alleen per behandeling wilde betalen en geen financiering gaf voor deze transitie. Passende zorg kan alleen succes hebben als we binnen het huidige stelsel financiering bieden voor deze transitie. Daar hebben de overheid, de Nederlandse Zorgautoriteit en de zorgverzekeraars een belangrijke rol in.

Demografische grenzen aan de zorg:
Het aantal 80 plussers verdubbelt over 20 jaar en het aantal zorgprofessionals zal niet stijgen. Dit vergt veel van onze samenleving. Maar niet elke oudere is hulpbehoevend, velen zijn relatief gezond en zijn al mantelzorger en vrijwilliger. Het aantal gepensioneerde mantelzorgers en vrijwilligers zal dus ook stijgen. NSC pleit voor meer bekendheid bij mantelzorgers over voorzieningen voor hulp en ondersteuning bij het mantelzorgen. Ook moeten we de werkende mantelzorgers ontlasten. Voor de werkende mantelzorgers pleit NSC voor het verlengen van het wettelijk recht op langdurig mantelzorgverlof, daarbij is ook aandacht is voor de uitvoerbaarheid hiervan voor werkgevers. Daarnaast vindt NSC dat het makkelijker moet worden om ouderen dicht bij hun volwassen kinderen te laten wonen door het plaatsen van tijdelijke woonunits, zonder dat dat gevolgen heeft voor de uitkering. Verdere keuzes in de zorg moet gedaan worden op basis van vrijwilligheid, wat is uitgewerkt bij passende zorg.

logo NSC
Nieuw Sociaal Contract

Visie op gezondheidszorg:
Ons uitgangspunt is dat gezondheidszorg, welzijn en jeugdzorg toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar moet zijn voor iedereen die zorg nodig heeft, ongeacht inkomen, opleiding of de regio waar iemand woont. Wij streven naar een goede gezondheid van de Nederlandse bevolking door preventie van ziekte waarvoor we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben en door goede en effectieve zorg gedurende de gehele levensloop. We willen een gezondheidsstelstel waarin de mens centraal staat, er minder marktwerking is en het nijpende personeelsprobleem wordt bestreden. We streven naar het zo lang mogelijk behouden van eigen regie en autonomie van mensen; daarvoor richten we ons op het ondersteunen van belangrijke bronnen van mensen zoals hun zelfzorgvermogen, hun sociale netwerk, hun inkomen en hun mobiliteit.

Preventie:
Preventie begint bij een betere bestaanszekerheid zoals voldoende gezond voedsel, betaalbare huisvesting, goed onderwijs en een gezonde en veilige leefomgeving. Ongezonde leefstijl en gedrag zijn vaak slechts symptomen met diepere maatschappelijke oorzaken. Bestaanszekerheid is de basis voor een gezonder leven. NSC pleit voor gezondheid in alle beleidsdomeinen waarin alle sectoren (en niet alleen de gezondheidszorg) moeten samenwerken om de gezondheid te verbeteren. Daarnaast kiest NSC ervoor om al vanaf jongs af aan gezond gedrag te stimuleren door gezonde voeding relatief betaalbaarder maken, suikerhoudende dranken zwaarder te belasten, ongezonde producten op scholen te vervangen en sporten te stimuleren. Tevens willen we de verleidingen tot ongezond gedrag beperken door reclames die verleiden tot kopen op afbetaling, gokken en ongezond eten verbieden. Preventie serieus nemen vraagt inzet van iedereen.

Arbeidsmarkt:
In de zorg is sprake van ernstige personeelstekorten, verergerd door de toenemende vraag door vergrijzing. Om nieuwe medewerkers aan te trekken, willen we het beroep aantrekkelijker maken met een gedifferentieerder functiehuis. Administratieve taken worden overgenomen, zodat zorgverleners zich op zorg kunnen concentreren. Roosters en beloningen worden flexibeler. We streven naar minder flexibele arbeid in de zorg en ontmoedigen de overgang naar zelfstandig ondernemerschap door financiële prikkels te verminderen. De aanpak van de commissie Borstlap wordt gevolgd om reguliere arbeidscontracten te bevorderen. Zorgfuncties krijgen prioriteit bij het UWV, met specifieke leerpaden en opleidingsstimulansen voor zij-instromers en herintreders.

Passende zorg:
Het Integraal Zorgakkoord zegt inhoudelijk veel goede dingen over passende zorg. Passende zorg gaat vooral om het gesprek tussen zorgprofessional en patiënt over welke behandeling het beste past in hun levensfase. De optie niet behandelen, minder diagnostiek of minder invasief behandelen hoort bij dat gesprek. Maar als er minder (dure) behandelingen worden gegeven door een ziekenhuis door dat goede gesprek dan moet dat financieel ook beter geregeld worden. Een ziekenhuis in Uden heeft een paar jaar gewerkt met passende zorg en het betekende 13% minder (dure) behandelingen na drie jaar. Dat betekent ook minder werkdruk voor de zorgprofessionals. Deze pilot is gestopt omdat de zorgverzekeraar alleen per behandeling wilde betalen en geen financiering gaf voor deze transitie. Passende zorg kan alleen succes hebben als we binnen het huidige stelsel financiering bieden voor deze transitie. Daar hebben de overheid, de Nederlandse Zorgautoriteit en de zorgverzekeraars een belangrijke rol in.

Demografische grenzen aan de zorg:
Het aantal 80 plussers verdubbelt over 20 jaar en het aantal zorgprofessionals zal niet stijgen. Dit vergt veel van onze samenleving. Maar niet elke oudere is hulpbehoevend, velen zijn relatief gezond en zijn al mantelzorger en vrijwilliger. Het aantal gepensioneerde mantelzorgers en vrijwilligers zal dus ook stijgen. NSC pleit voor meer bekendheid bij mantelzorgers over voorzieningen voor hulp en ondersteuning bij het mantelzorgen. Ook moeten we de werkende mantelzorgers ontlasten. Voor de werkende mantelzorgers pleit NSC voor het verlengen van het wettelijk recht op langdurig mantelzorgverlof, daarbij is ook aandacht is voor de uitvoerbaarheid hiervan voor werkgevers. Daarnaast vindt NSC dat het makkelijker moet worden om ouderen dicht bij hun volwassen kinderen te laten wonen door het plaatsen van tijdelijke woonunits, zonder dat dat gevolgen heeft voor de uitkering. Verdere keuzes in de zorg moet gedaan worden op basis van vrijwilligheid, wat is uitgewerkt bij passende zorg.

sluit pop-up
logo splinter
Splinter

Algemene visie:
Splinter wil dat iedereen in Nederland toegang heeft tot kwalitatief hoogstaande, toegankelijke en betaalbare zorg. Het huidige zorgstelsel heeft gefaald op het gebied van zowel kosten als toegankelijkheid van zorg voor burgers. Gezondheid is nu niet vanzelfsprekend, ook is er van een gezondheidskloof. Toegang tot zorg lijkt nu vooral te liggen bij degene die het kan betalen.

Zowel het eigen risico als de zorgpremie is torenhoog geworden terwijl de kwaliteit en toegankelijkheid zijn gedaald. Burgers worden erop gewezen dat zorg niet langer toereikend is en zij zich meer zelfredzaam moeten gaan opstellen vanwege de groeiende kosten. Overigens is niet de zorg duur geworden, maar het zorgstelsel zelf. Te veel instituten verdienen aan de zorg zonder dat dit terugvloeit naar mensen in de zorg. Dit wordt goed geïllustreerd met de miljarden die beschikbaar zijn binnen het integraal zorgakkoord (IZA): het meeste geld komt niet ten goede aan de zorg maar gaat naar organisatie en advies. De verwachting is bovendien dat het beschikbare geld bij lange na niet zal worden benut binnen de beschikbare periode van het IZA.

Preventie:
Het is belangrijk dat mensen gezond blijven en dat het overheidsbeleid de gezondheid van mensen bevordert. Bij preventie is het van belang om de mens te zien in wie hij is en wat zijn hulpvraag is. Er moet meer aandacht komen voor kwetsbaarheid in alle facetten die het omvat bij de individuele burger.Het is dan ook zeer van belang om de juiste mensen met de juiste kennis bij beleid te betrekken. Preventie begint bij armoedebestrijding en zorgen voor een ander, mede om de gezondheidskloof te overbruggen en de bestaanszekerheid voor eenieder te garanderen. Een overheid die zorgt voor zijn burger geeft het juiste signaal af zonder te beslissen voor een ander. Dit vraagt om anders te gaan kijken naar hoe ons zorgstelsel nu werkt, met een nieuwe visie op preventie. De overheid moet zich gaan inspannen om de kansrijken te bereiken om de kansarmen te gaan helpen. Het organiseren vanuit gemeenschappen moet zichzelf uiteindelijk gaan versterken zonder dat de overheid hier nog aan te pas komt. Hoewel deze benadering jaren inspanning vraagt, zal het de nodige structurele verandering teweegbrengen.

Arbeidsmarkt:
Zorgprofessionals zijn het fundament van ons zorgstelsel en daarmee van de samenleving.
• We erkennen de expertise van zorgprofessionals, waaronder verpleegkundigen, verzorgenden en aanverwante beroepen waarin kundige professionals een vak uitoefenen. Splinter pleit voor een doorlopende, landelijke imagocampagne, waarvoor de input komt vanuit de beroepsgroep zelf.
• Splinter wil de salarisachterstand nu eindelijk echt inhalen.
• We pleiten voor één CAO voor verpleegkundigen en verzorgenden.
• Geef de zorgprofessionals weer de ruimte om te werken, hun ideeën en wensen op de werkvloer kenbaar te maken en te bewerkstelligen. Geef hen ook een stem in de veranderingen van het zorgstelsel. Splinter pleit voor nurse-led care
• We schrappen onnodige managementlagen, dure consultants en bestuurders Het moet weer aantrekkelijk worden om in loondienst te zijn. Eerlijk marktconform salaris, meer zeggenschap, aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.
• Er wordt veel flexibiliteit gevraagd van zorgprofessionals, maar dit moet ook wederkerig zijn. Zorgwerkgevers dienen hier flexibel mee om te gaan. De overheid heeft een belangrijke taak om flexibiliteit bij de werkgevers te stimuleren en te faciliteren.

Passende zorg:
Geen enkele politieke partij wil dat de zorginstellingen geen passende zorg leveren. Echter, sinds zorg “passend” genoemd wordt, zien we vooral dat kwetsbare burgers hierdoor verminderde toegang tot zorg krijgen. We willen dan ook vooral de discussie op dit thema omdraaien. Niet de vergoeding moet ter discussie staan maar het zorgstelsel zelf. Een zo optimaal mogelijk en passend zorgstelsel wordt bovenal gedreven door duurzaam omgaan met mensen, in welke rol dan ook. Zorgen is hulpverlenen en iedere zorgrelatie is uniek. Een zorgstelsel dient maatwerk te ondersteunen, zodat de zorg weer draait om het individu. De huisarts is en moet weer het fundament worden van ons zorgstelsel. Dit is van cruciaal belang voor betere patiëntenzorg maar zeker ook voor de toegankelijkheid van zorg.
Demografische grenzen aan de zorg
Splinter wil zich inzetten voor een socialer beleid voor ouderen waarin verzorgingshuizen weer een plaats krijgen en ouderen weer een plek binnen de maatschappij. Binnen de zorgsector moet er meer plaats komen voor meer kennis en kunde over de ouderenzorg vanuit de eerstelijn en wijkzorg, zonder hen de toegang naar de tweedelijn te ontzien. Splinter zou graag de opties willen zien om de ontwikkelingen van de tussenoptie, 1,5 lijnszorg, verder uit te bouwen waar de wensen van ouderen in doorklinken.
Ouderenzorg behoeft duurzaamheid en moet toekomstbestendig gemaakt worden waarbij liefdevolle zorg en aandacht voorop staan. Splinter wil dit probleem verder uitwerken en via een kennisbank werken aan oplossingen. Zoals bij vele onderwerpen kunnen we dit niet langer voor ons uitschuiven en overlaten aan toekomstige generaties.
Ons zorgsysteem is onvoldoende bij machte om voor iedereen goed te zorgen. We zullen bruggen moeten slaan tussen partijen in de gezondheidszorg en het sociaal domein. Om samen uit te vinden hoe we die zorg en ondersteuning het beste kunnen vormgeven en organiseren.

logo splinter
Splinter

Algemene visie:
Splinter wil dat iedereen in Nederland toegang heeft tot kwalitatief hoogstaande, toegankelijke en betaalbare zorg. Het huidige zorgstelsel heeft gefaald op het gebied van zowel kosten als toegankelijkheid van zorg voor burgers. Gezondheid is nu niet vanzelfsprekend, ook is er van een gezondheidskloof. Toegang tot zorg lijkt nu vooral te liggen bij degene die het kan betalen.

Zowel het eigen risico als de zorgpremie is torenhoog geworden terwijl de kwaliteit en toegankelijkheid zijn gedaald. Burgers worden erop gewezen dat zorg niet langer toereikend is en zij zich meer zelfredzaam moeten gaan opstellen vanwege de groeiende kosten. Overigens is niet de zorg duur geworden, maar het zorgstelsel zelf. Te veel instituten verdienen aan de zorg zonder dat dit terugvloeit naar mensen in de zorg. Dit wordt goed geïllustreerd met de miljarden die beschikbaar zijn binnen het integraal zorgakkoord (IZA): het meeste geld komt niet ten goede aan de zorg maar gaat naar organisatie en advies. De verwachting is bovendien dat het beschikbare geld bij lange na niet zal worden benut binnen de beschikbare periode van het IZA.

Preventie:
Het is belangrijk dat mensen gezond blijven en dat het overheidsbeleid de gezondheid van mensen bevordert. Bij preventie is het van belang om de mens te zien in wie hij is en wat zijn hulpvraag is. Er moet meer aandacht komen voor kwetsbaarheid in alle facetten die het omvat bij de individuele burger.Het is dan ook zeer van belang om de juiste mensen met de juiste kennis bij beleid te betrekken. Preventie begint bij armoedebestrijding en zorgen voor een ander, mede om de gezondheidskloof te overbruggen en de bestaanszekerheid voor eenieder te garanderen. Een overheid die zorgt voor zijn burger geeft het juiste signaal af zonder te beslissen voor een ander. Dit vraagt om anders te gaan kijken naar hoe ons zorgstelsel nu werkt, met een nieuwe visie op preventie. De overheid moet zich gaan inspannen om de kansrijken te bereiken om de kansarmen te gaan helpen. Het organiseren vanuit gemeenschappen moet zichzelf uiteindelijk gaan versterken zonder dat de overheid hier nog aan te pas komt. Hoewel deze benadering jaren inspanning vraagt, zal het de nodige structurele verandering teweegbrengen.

Arbeidsmarkt:
Zorgprofessionals zijn het fundament van ons zorgstelsel en daarmee van de samenleving.
• We erkennen de expertise van zorgprofessionals, waaronder verpleegkundigen, verzorgenden en aanverwante beroepen waarin kundige professionals een vak uitoefenen. Splinter pleit voor een doorlopende, landelijke imagocampagne, waarvoor de input komt vanuit de beroepsgroep zelf.
• Splinter wil de salarisachterstand nu eindelijk echt inhalen.
• We pleiten voor één CAO voor verpleegkundigen en verzorgenden.
• Geef de zorgprofessionals weer de ruimte om te werken, hun ideeën en wensen op de werkvloer kenbaar te maken en te bewerkstelligen. Geef hen ook een stem in de veranderingen van het zorgstelsel. Splinter pleit voor nurse-led care
• We schrappen onnodige managementlagen, dure consultants en bestuurders Het moet weer aantrekkelijk worden om in loondienst te zijn. Eerlijk marktconform salaris, meer zeggenschap, aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.
• Er wordt veel flexibiliteit gevraagd van zorgprofessionals, maar dit moet ook wederkerig zijn. Zorgwerkgevers dienen hier flexibel mee om te gaan. De overheid heeft een belangrijke taak om flexibiliteit bij de werkgevers te stimuleren en te faciliteren.

Passende zorg:
Geen enkele politieke partij wil dat de zorginstellingen geen passende zorg leveren. Echter, sinds zorg “passend” genoemd wordt, zien we vooral dat kwetsbare burgers hierdoor verminderde toegang tot zorg krijgen. We willen dan ook vooral de discussie op dit thema omdraaien. Niet de vergoeding moet ter discussie staan maar het zorgstelsel zelf. Een zo optimaal mogelijk en passend zorgstelsel wordt bovenal gedreven door duurzaam omgaan met mensen, in welke rol dan ook. Zorgen is hulpverlenen en iedere zorgrelatie is uniek. Een zorgstelsel dient maatwerk te ondersteunen, zodat de zorg weer draait om het individu. De huisarts is en moet weer het fundament worden van ons zorgstelsel. Dit is van cruciaal belang voor betere patiëntenzorg maar zeker ook voor de toegankelijkheid van zorg.
Demografische grenzen aan de zorg
Splinter wil zich inzetten voor een socialer beleid voor ouderen waarin verzorgingshuizen weer een plaats krijgen en ouderen weer een plek binnen de maatschappij. Binnen de zorgsector moet er meer plaats komen voor meer kennis en kunde over de ouderenzorg vanuit de eerstelijn en wijkzorg, zonder hen de toegang naar de tweedelijn te ontzien. Splinter zou graag de opties willen zien om de ontwikkelingen van de tussenoptie, 1,5 lijnszorg, verder uit te bouwen waar de wensen van ouderen in doorklinken.
Ouderenzorg behoeft duurzaamheid en moet toekomstbestendig gemaakt worden waarbij liefdevolle zorg en aandacht voorop staan. Splinter wil dit probleem verder uitwerken en via een kennisbank werken aan oplossingen. Zoals bij vele onderwerpen kunnen we dit niet langer voor ons uitschuiven en overlaten aan toekomstige generaties.
Ons zorgsysteem is onvoldoende bij machte om voor iedereen goed te zorgen. We zullen bruggen moeten slaan tussen partijen in de gezondheidszorg en het sociaal domein. Om samen uit te vinden hoe we die zorg en ondersteuning het beste kunnen vormgeven en organiseren.

sluit pop-up
logo LP
Libertaire Partij

Thema 1 Preventie:
Het maken van gezonde keuzes moet lonen. Dit kan als mensen zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun gezondheid: zowel de kosten als de baten. De overheid moet daarom geen keuzes maken voor mensen als het gaat om zorg. Het verdienmodel in de zorg zal dan verschuiven van zoveel mogelijk behandelen, naar zoveel mogelijk gezondheidswinst. Preventie zal daar een grote rol in spelen.

Thema 2 Arbeidsmarkt:
40% van de werkdruk is administratie. De zorg is overgereguleerd. Iedere zorgverlener moet continu verantwoording naarboven afleggen aan allerlei instanties. De LP wil juist dat zorgverleners verantwoording afleggen aan de patiënt. Minder regels, minder administratie: Meer tijd voor zorg.

Thema 3 Passende zorg:
De meest passende zorg krijg je als mensen zelf mogen kiezen. Het is onmogelijk om alle Nederlanders over één kam te scheren met een basispakket. De LP vind dat patiënten en zorgverleners vrij zijn om in samenspraak tot de juiste behandeling te komen. De overheid hoeft hier niet tussen te zitten.

Thema 4 Demografische grenzen aan de zorg:
De grenzen aan de zorg zijn niet demografisch. Het gaat om de keuze welk deel van onze welvaart we tijdens onze gezonde jaren willen afstaan voor zorg bij ziekte of ouderdom. Die keuze is zeer persoonlijk en moet niet door de overheid voor alle Nederlanders gemaakt worden.

logo LP
Libertaire Partij

Thema 1 Preventie:
Het maken van gezonde keuzes moet lonen. Dit kan als mensen zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun gezondheid: zowel de kosten als de baten. De overheid moet daarom geen keuzes maken voor mensen als het gaat om zorg. Het verdienmodel in de zorg zal dan verschuiven van zoveel mogelijk behandelen, naar zoveel mogelijk gezondheidswinst. Preventie zal daar een grote rol in spelen.

Thema 2 Arbeidsmarkt:
40% van de werkdruk is administratie. De zorg is overgereguleerd. Iedere zorgverlener moet continu verantwoording naarboven afleggen aan allerlei instanties. De LP wil juist dat zorgverleners verantwoording afleggen aan de patiënt. Minder regels, minder administratie: Meer tijd voor zorg.

Thema 3 Passende zorg:
De meest passende zorg krijg je als mensen zelf mogen kiezen. Het is onmogelijk om alle Nederlanders over één kam te scheren met een basispakket. De LP vind dat patiënten en zorgverleners vrij zijn om in samenspraak tot de juiste behandeling te komen. De overheid hoeft hier niet tussen te zitten.

Thema 4 Demografische grenzen aan de zorg:
De grenzen aan de zorg zijn niet demografisch. Het gaat om de keuze welk deel van onze welvaart we tijdens onze gezonde jaren willen afstaan voor zorg bij ziekte of ouderdom. Die keuze is zeer persoonlijk en moet niet door de overheid voor alle Nederlanders gemaakt worden.

sluit pop-up
Partij voor de Dieren

Algemene visie op de zorg:
Wat de Partij voor de Dieren betreft moet preventie het uitgangspunt en niet het sluitstuk worden van volksgezondheidsbeleid. Want, voorkomen is beter dan genezen. Dat betekent eerst en vooral dat de overheid de grote ziekmakers een halt toeroept. Daarnaast moet er een einde komen aan het dominante marktdenken in de zorg; de zorg is een basisvoorziening. Daarom willen we dat het ziekenfonds terugkomt met een uitgebreide dekking, ook voor mondzorg, fysiotherapie en anticonceptie.
De lasten moeten eerlijk worden verdeeld. Dit doen we door het eigen risico te schrappen, de zorgpremie te verlagen en de inkomensafhankelijke bijdrage te verhogen. Zo wordt de zorgtoeslag overbodig en wordt het mijden van zorg door angst voor hoge kosten tegengegaan.
Ook willen we investeren in zorgmedewerkers door ervoor te zorgen dat zij een eerlijk loon krijgen en meer inspraak krijgen over hun werkzaamheden. Zij moeten de ruimte krijgen om hun werk goed te doen.

Thema 1 Preventie:
De Partij voor de Dieren wil bedrijven en sectoren aanpakken die onze leefomgeving en ons voedsel ongezond maken ten gunste van hun verdienmodel. Op dit moment gaan bedrijfsbelangen te vaak voor op gezondheid. We willen gezond eten weer makkelijker, aantrekkelijker en betaalbaarder maken.
De afgelopen jaren hebben we ons ingezet voor onder andere het wettelijke normeren van zout, suiker en vet in ons eten, alleen nog reclame voor gezonde producten, het beperken van het aantal nieuwe vestigingen van fastfoodketens en 0% btw op groente en fruit. Ook hebben we ons hard gemaakt voor het wettelijk verankeren van gezondheidsdoelen, zodat het behalen ervan niet meer vrijblijvend is. En dit zullen we blijven doen.
Daarnaast zetten we ons in tegen ziekmakende vervuiling door bedrijven zoals Tata Steel en Chemours. Zo moeten de vergunningen van de meest vervuilende onderdelen van Tata Steel per direct worden ingetrokken en moet Chemours stoppen met lozen van PFAS in het milieu.

Thema 2 Arbeidsmarkt:
De Partij voor de Dieren wil flink investeren in zorgmedewerkers. We willen zorgmedewerkers een aangename werkomgeving bieden, waarin ze meer te zeggen krijgen over de inhoud van hun werk en werkroosters. Want papieren invullen of veel bezig zijn met het declareren van de zorg is tijd die niet aan patiënten kan worden besteed. Marktwerking en bureaucratie in de zorg gaan we daarom tegen.
We willen daarnaast dat de salarissen van zorgverleners omhoog gaan. In het verlengde hiervan worden absurde beloningen, winstuitkeringen en bonussen aan de top van de zorg afgeschaft en worden managementlagen ingekrompen waar dat kan. Het vrijgekomen budget wordt vervolgens geïnvesteerd in mensen die zorg verlenen. Ook moet ruimte voor (bij)scholing en goede arbeidsvoorwaarden voor zorgmedewerkers vanzelfsprekend zijn.
Zo zorgen we ervoor dat we zorgmedewerkers enthousiast houden voor hun vak. En wordt het voor jongeren aantrekkelijker om een baan in de zorg te kiezen én er te blijven.

Thema 3: Passende zorg
Het zorgstelsel en de bijbehorende vergoedingen van verzekeraars zijn wat de Partij voor de Dieren betreft nu te veel gericht op operatie, behandeling en medicatie. Betaling per handeling maakt het aantrekkelijk om vooral dure medische ingrepen te doen. Maar dat maakt de medische zorg uiteindelijk duurder, wat vervolgens weer leidt tot bezuinigingen. Dit komt de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg voor patiënten niet ten goede.
In plaats van te kijken naar wat het beste is voor de portemonnee, moet er wat ons betreft worden gekeken naar wat voor de patiënt het beste is. De Partij voor de Dieren wil dat iedereen die klachten heeft een goede plek in het Nederlandse zorgstelsel kan vinden. De overheid moet hierbij een divers zorgaanbod garanderen. Ook de vrije keuze voor alternatieve geneeswijzen moet gewaarborgd zijn. Wel moet hierbij duidelijk worden gemaakt of er wetenschappelijk bewijs is van de werking of niet.

Thema 4: Demografische grenzen aan de zorg
Wat de Partij voor de Dieren betreft moeten we er vooral voor zorgen dat er genoeg mensen in de zorg werken door te investeren in zorgmedewerkers; een hoger salaris, meer inspraak in hun werk en werkroosters en minder bureaucratie. Zo zorgen we ervoor dat we zorgmedewerkers enthousiast houden voor hun vak. En wordt het voor jongeren aantrekkelijker om een baan in de zorg te kiezen én er te blijven.
Daarnaast moeten meergeneratiewoningen fiscaal worden gestimuleerd en moet er ruimte komen voor het ontwikkelen van andere samenlevingsvormen waarbij mensen voor elkaar zorgen. Ook mantelzorgers moeten (financieel) worden ondersteund en er moet extra aandacht komen voor het tegengaan van overbelasting van mantelzorgers.
Meer arbeidsmigratie is wat ons betreft niet de oplossing. We willen minder afhankelijk worden van buitenlandse werknemers. De werk- en leef- omstandigheden van een groot deel van de arbeids- migranten zijn schrijnend. En vaak worden arbeidsmigranten tegen elkaar of tegen Nederlandse werknemers uitgespeeld.

Partij voor de Dieren

Algemene visie op de zorg:
Wat de Partij voor de Dieren betreft moet preventie het uitgangspunt en niet het sluitstuk worden van volksgezondheidsbeleid. Want, voorkomen is beter dan genezen. Dat betekent eerst en vooral dat de overheid de grote ziekmakers een halt toeroept. Daarnaast moet er een einde komen aan het dominante marktdenken in de zorg; de zorg is een basisvoorziening. Daarom willen we dat het ziekenfonds terugkomt met een uitgebreide dekking, ook voor mondzorg, fysiotherapie en anticonceptie.
De lasten moeten eerlijk worden verdeeld. Dit doen we door het eigen risico te schrappen, de zorgpremie te verlagen en de inkomensafhankelijke bijdrage te verhogen. Zo wordt de zorgtoeslag overbodig en wordt het mijden van zorg door angst voor hoge kosten tegengegaan.
Ook willen we investeren in zorgmedewerkers door ervoor te zorgen dat zij een eerlijk loon krijgen en meer inspraak krijgen over hun werkzaamheden. Zij moeten de ruimte krijgen om hun werk goed te doen.

Thema 1 Preventie:
De Partij voor de Dieren wil bedrijven en sectoren aanpakken die onze leefomgeving en ons voedsel ongezond maken ten gunste van hun verdienmodel. Op dit moment gaan bedrijfsbelangen te vaak voor op gezondheid. We willen gezond eten weer makkelijker, aantrekkelijker en betaalbaarder maken.
De afgelopen jaren hebben we ons ingezet voor onder andere het wettelijke normeren van zout, suiker en vet in ons eten, alleen nog reclame voor gezonde producten, het beperken van het aantal nieuwe vestigingen van fastfoodketens en 0% btw op groente en fruit. Ook hebben we ons hard gemaakt voor het wettelijk verankeren van gezondheidsdoelen, zodat het behalen ervan niet meer vrijblijvend is. En dit zullen we blijven doen.
Daarnaast zetten we ons in tegen ziekmakende vervuiling door bedrijven zoals Tata Steel en Chemours. Zo moeten de vergunningen van de meest vervuilende onderdelen van Tata Steel per direct worden ingetrokken en moet Chemours stoppen met lozen van PFAS in het milieu.

Thema 2 Arbeidsmarkt:
De Partij voor de Dieren wil flink investeren in zorgmedewerkers. We willen zorgmedewerkers een aangename werkomgeving bieden, waarin ze meer te zeggen krijgen over de inhoud van hun werk en werkroosters. Want papieren invullen of veel bezig zijn met het declareren van de zorg is tijd die niet aan patiënten kan worden besteed. Marktwerking en bureaucratie in de zorg gaan we daarom tegen.
We willen daarnaast dat de salarissen van zorgverleners omhoog gaan. In het verlengde hiervan worden absurde beloningen, winstuitkeringen en bonussen aan de top van de zorg afgeschaft en worden managementlagen ingekrompen waar dat kan. Het vrijgekomen budget wordt vervolgens geïnvesteerd in mensen die zorg verlenen. Ook moet ruimte voor (bij)scholing en goede arbeidsvoorwaarden voor zorgmedewerkers vanzelfsprekend zijn.
Zo zorgen we ervoor dat we zorgmedewerkers enthousiast houden voor hun vak. En wordt het voor jongeren aantrekkelijker om een baan in de zorg te kiezen én er te blijven.

Thema 3: Passende zorg
Het zorgstelsel en de bijbehorende vergoedingen van verzekeraars zijn wat de Partij voor de Dieren betreft nu te veel gericht op operatie, behandeling en medicatie. Betaling per handeling maakt het aantrekkelijk om vooral dure medische ingrepen te doen. Maar dat maakt de medische zorg uiteindelijk duurder, wat vervolgens weer leidt tot bezuinigingen. Dit komt de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg voor patiënten niet ten goede.
In plaats van te kijken naar wat het beste is voor de portemonnee, moet er wat ons betreft worden gekeken naar wat voor de patiënt het beste is. De Partij voor de Dieren wil dat iedereen die klachten heeft een goede plek in het Nederlandse zorgstelsel kan vinden. De overheid moet hierbij een divers zorgaanbod garanderen. Ook de vrije keuze voor alternatieve geneeswijzen moet gewaarborgd zijn. Wel moet hierbij duidelijk worden gemaakt of er wetenschappelijk bewijs is van de werking of niet.

Thema 4: Demografische grenzen aan de zorg
Wat de Partij voor de Dieren betreft moeten we er vooral voor zorgen dat er genoeg mensen in de zorg werken door te investeren in zorgmedewerkers; een hoger salaris, meer inspraak in hun werk en werkroosters en minder bureaucratie. Zo zorgen we ervoor dat we zorgmedewerkers enthousiast houden voor hun vak. En wordt het voor jongeren aantrekkelijker om een baan in de zorg te kiezen én er te blijven.
Daarnaast moeten meergeneratiewoningen fiscaal worden gestimuleerd en moet er ruimte komen voor het ontwikkelen van andere samenlevingsvormen waarbij mensen voor elkaar zorgen. Ook mantelzorgers moeten (financieel) worden ondersteund en er moet extra aandacht komen voor het tegengaan van overbelasting van mantelzorgers.
Meer arbeidsmigratie is wat ons betreft niet de oplossing. We willen minder afhankelijk worden van buitenlandse werknemers. De werk- en leef- omstandigheden van een groot deel van de arbeids- migranten zijn schrijnend. En vaak worden arbeidsmigranten tegen elkaar of tegen Nederlandse werknemers uitgespeeld.

sluit pop-up