blog bk nvz

Regeerakkoord toetsen aan gezondheid

Ad Melkert, Voorzitter Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)

Gezondheid is ons grootste goed. Dit blijkt als aan mensen gevraagd wordt wat het belangrijkste onderwerp in de verkiezingen is. Ook in de peiling van Ipsos bleek de zorg een hot item. Maar waarom horen we dat zo weinig in de verkiezingscampagne?