Dat we ouder worden is een verdienste van onze welvaart en goede gezondheidszorg. Punt is wel dat er door de vergrijzing de komende tien jaar heel veel mensen tegelijkertijd ouder worden. Veel mensen verwachten dat er langdurige voor hen wordt gezorgd. Het is de vraag of er wel genoeg mensen zijn om die zorg te beiden. Is arbeidsmigratie nodig om het tekort aan mensen in de langdurige zorg op te lossen? En kunnen de jongere generaties die langdurige zorg straks ook betalen? De vraag is in hoeverre mensen zelf meer verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun zorg en ondersteuning (bijvoorbeeld als het gaat om wonen, inkomen en het vragen van hulp in hun omgeving)?