Het Nederlandse basispakket bevat tienduizenden medische behandelingen. Deze voldoen aan de stand der wetenschap en praktijk en worden voor de patiënt vergoed. Toch is niet altijd duidelijk of een behandeling werkt, temeer omdat steeds meer patiënten verschillende ziekten hebben en geneesmiddelen gebruiken. Of een behandeling zinvol is kan per patiënt en situatie verschillen. Het idee is dat het overal in de gezondheidszorg voorkomt dat er (onbedoeld) zorg wordt geleverd zonder duidelijke gezondheidswinst voor de patiënt. Maar hoe voorkom je onnodige behandelingen? En wie bepaalt wat passende zorg is? Wordt de patiënt eigenlijk voldoende betrokken bij de vraag wat passende zorg is? Wat is de invloed van het feit dat veel zorg per behandeling wordt betaald? Moet alle zorg altijd voor iedereen en overal in Nederland beschikbaar zijn? En klopt het dat passende zorg de werkdruk kan verminderen en besparingen oplevert?