blog bk nfu

Betrek gezondheid bij alle beleidsbesluiten

Bertine Lahuis, voorzitter van de Nederlandse Federatie voor Umc’s (NFU)

Nederland behoort tot de welvarendste landen in de wereld, maar toch leven mensen met een lage sociaaleconomische status gemiddeld 15 jaar minder in goede gezondheid dan mensen met een hogere sociaaleconomische status. Dat kunnen we niet accepteren met elkaar.