blog bk nl ggz

Houd zorg beschikbaar voor die mensen voor wie het onmisbaar is

Ruth Peetoom, Voorzitter branchevereniging de Nederlandse ggz

Goede zorg wordt schaars, zeker in de ggz. Dat er onvoldoende mensen en middelen zijn om aan alle vraag naar zorg te voldoen, weten we. Allerlei rapporten waarschuwen daarvoor en de wachtlijsten zijn lang – allang. Inmiddels is er het begrip ‘cruciale zorg’ – ook geland in het Integraal Zorgakkoord – om noodzakelijke en onvervangbare capaciteit te borgen.