4 RESULTS
ronde4

Ronde 4: Impact van vergrijzing

Dat we ouder worden is een verdienste van onze welvaart en goede gezondheidszorg. Punt is wel dat er door de vergrijzing de komende tien jaar heel veel mensen tegelijkertijd ouder worden. Veel mensen verwachten dat er langdurige voor hen wordt gezorgd. Het is de vraag of er wel genoeg mensen zijn om die zorg te …

ronde3

Ronde 3: Passende zorg

Het Nederlandse basispakket bevat tienduizenden medische behandelingen. Deze voldoen aan de stand der wetenschap en praktijk en worden voor de patiënt vergoed. Toch is niet altijd duidelijk of een behandeling werkt, temeer omdat steeds meer patiënten verschillende ziekten hebben en geneesmiddelen gebruiken. Of een behandeling zinvol is kan per patiënt en situatie verschillen. Het idee …

ronde2

Ronde 2: Arbeidsmarkt

Er werken 1,4 miljoen mensen in de zorg. Dat doen zij met hart en ziel. Maar zij zuchten ook onder toenemende werkdruk en onvoldoende zeggenschap over het werk. De gezondheidszorg is niet de enige sector die kampt met personeelstekorten. Maar de vraag naar zorg neemt snel toe. Hoe zorgen we dat mensen die in de …

ronde1

Ronde 1: Preventie

Voorkomen is beter dan genezen, dat staat in vrijwel elk verkiezingsprogramma. Politieke beloftes te over: van een suikertaks naar betere bestaanszekerheid. Maar wat gaat de politiek daadwerkelijk doen? En is men bereid geld uit te geven voor iets wat misschien na 10 jaar pas resultaat oplevert; laat staan dat het CPB er een bedrag op …